Tegus Enterprise AB

Våra konsulttjänster

Tegus Enterprise AB verkar på konsultmarknaden och erbjuder sina tjänster till olika IT och telekomprojekt. Främst inom projekt­led­ning men även i andra led­an­de och tekniska roller som linjechef, SPOC, tekniskt stöd, säljstöd och inom förvaltning. Vi har också många års erfarenhet av att sätta leverans- och systemförvaltnings­processer som är typiska inom t.ex. ITIL.

Våra seniora konsulter har deceniers erfarenhet från bl.a. Ericssons ut­vecklings­avdel­ning­ar av platt­forms­pro­dukter. Därifrån har vi erfarenheter av projekt­metodik­er som t.ex PROPS och agila varianter som Scrum och Kanban. Vi har även arbetat inom en mängd andra områden som pro­cess­han­tering, platt­forms­mi­grer­ingar av SAP och Oracle-system, krav­upp­följ­ning, ut­bild­ning, linje­chefer, objekt­ledare, doku­ment­pro­duktion, fel­rapport­hante­ring etc.  

Vi har ut­fört uppdrag hos bl.a. Bwin, Ericsson och HP.

Läs mer om våra kon­sulter:
Om Konsult Tommy

 
Visiting address
Granitvägen 15a,
SE-135 46 Tyresö, Sweden
VAT. no
SE556846074401
Bankgiro
724-1201
Homepage
http://tegus.se
E-mail
info@tegus.se
Phone (cell)
+46 70 372 32 50