Tegus Enterprise AB

Konsulter, Sportresor och Musikproduktion

Tegus Enterprise AB är ett konsult­bolag som er­bjuder koor­diner­ande och för­valt­ande tjänst­er till olika pro­jekt inom IT och tele­kom.
Läs mer ...

Vi sam­arbetar med de flesta större konsult­mäklarna och har ett stort kon­takt­nät med special­kompe­tens som vi kan för­med­la om det behövs till Ert pro­jekt.

Förutom konsult­andet så för­med­lar vi sport­resor samt håller på med musik och media­pro­duk­tion.

Välkommen till oss som kund!

 
Visiting address
Granitvägen 15a,
SE-135 46 Tyresö, Sweden
VAT. no
SE556846074401
Bankgiro
724-1201
Homepage
http://tegus.se
E-mail
info@tegus.se
Phone (cell)
+46 70 372 32 50